PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Seminár o lokálnej energetike

pondelok, 04 august 2014 09:12

Priatelia Zeme-CEPA organizujú 14. augusta 2014 od 9 hodiny seminár o lokálnej energetike. Seminár uzatvorí dvojročné projektové aktivity Priateľov Zeme-CEPA a jeho cieľom je načrtnúť ďalšie kroky. Predstaví sa na ňom jedinečný on-line program, ktorý samosprávam umožní jednoducho archivovať a spracovávať veľké množstvo kľúčových energetických a ďalších údajov, sledovať vývoj vlastnej energetiky a zároveň rýchlo aktualizovať energetické zámery.

Seminár je určený najmä zástupcom samospráv Severné Podpoľanie, RENTAR, Podpoľanie a Čiernohronský mikroregión ako aj iným predstaviteľom verejných inštitúcií (CHKO Poľana, Výbor NRSR pre životné prostredie a pôdohospodárstvo, Slovenská inovačná a energetická agentúra).

Hlavné témy:

  • inteligentná energetika na Poľane - kľúčová téma pre komunálne voľby a najmä po nich
  • stav kapacít pre rozvoj energetickej sebestačnosti regiónu Poľana - ponuka pre samosprávy
  • energetické plánovanie - ponuka pre samosprávy
  • pilotný návrh využívania bielych plôch v katastri Poník - inšpirácia pre ďalšie obce
  • návrh dlhodobej adaptácie lesných porastov na zmenu klímy v katastri Poník
  • energetické poradenstvo - doterajšie výsledky a ponuka pre samosprávy
  • príprava na čerpanie fondov EÚ - ponuka pre samosprávy
  • osveta a vzdelávanie - výsledky po dvoch rokoch a ponuka pre samosprávy
  • diskusia, trh nápadov, predvolebné úvahy, tipy, návrh vzájomnej spolupráce

V prípade záujmu o účasť na stretnutí, kontaktujte Katarínu Durovú prostredníctvom telefónneho čísla 0948 525 037 alebo emailom na durovazavinacpriateliazeme.sk

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search