O nás ✉

Projekt udrzatelne.sk má za cieľ informovať ľudí zaujímavým spôsobom o problémoch týkajúcich sa ohrozenia prírody, nezdravých javov v spoločnosti i hospodárstve ako jej časti.
Chceli by sme napomôcť k budovaniu aktívnej kritickej občianskej spoločnosti s dôrazom na ľudí, ich práva a povinnosti ako aj na prírodu a jej význam pre ľudský život našej i budúcich generácií.
Chceme to robiť zábavnou formou, pretože si myslíme, že humorom sa môže človek naučiť oveľa viac. I keď musím pripomenúť, že pri viacerých príspevkoch nám nie je veľmi do smiechu.

Na stránke udržateľne.sk pracujú čisto dobrovoľnícky:

Ing. Juraj Melichár - zakladateľ webu, administrátor a blogger kontakt cez Facebook správu
Viac ako 2 roky viedol oikos Bratislava - pobočku medzinárodnej organizácie za udržateľnú ekonómiu a manažment oikos International na Ekonomickej univerzity v Bratislave. Viac ako 2 roky pracoval pre Priateľov Zeme-CEPA. Vo voľnom čase tiež podporoval komunitné kompostovanie v Bratislave. V rokoch 2013-2014 pracoval pre Friends of the Earth Europe v Bruseli. V roku 2015 pôsobil v Platforme MVRO a Priateľoch Zeme - SPZ. Od roku 2016 pracuje pre Priateľov Zeme-CEPA. Názory na webe sú moje vlastné.
a
Mgr. Lenka Melišková - bloggerka

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.