PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

O-nas_final.jpg

O NÁS

Priatelia Zeme-CEPA sú občianske združenie, ktorým chránime prírodu a krajinu, presadzujeme spoločenskú spravodlivosť, podporujeme vyvážený rozvoj regiónov a posilňujeme účasť občanov a občianok na rozhodovaní o veciach, ktoré sú vo verejnom záujme. Pôsobíme na miestnej, regionálnej i (medzi)národnej úrovni. Sme súčasťou najväčšieho svetového združenia environmentálnych organizácií Friends of the Earth International. Vyhľadávame, podporujeme a aktivizujeme občanov a ich skupiny, rozvíjame zručnosti a schopnosti svojich členov, pomáhame vidieckym samosprávam pripravovať a realizovať projekty, ktoré podporujú zmysluplný rozvoj a vyvíjajú osvetovú, publikačnú, konzultačnú, informačnú a vzdelávaciu činnosť.

Od roku 2009 sa snažíme skvalitniť programovanie fondov EÚ na Slovensku, sme súčasťou pracovných skupín, pripomienkujeme vznikajúce návrhy operačných programov. Sme členmi monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov. Venujeme sa presadzovaniu znižovania spotreby energie a palív a zvyšovaniu energetickej efektívnosti a udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energie. Okrem toho sa snažíme sieťovať partnerov a predstaviteľov tretieho sektora, ktorí sa zaujímajú a angažujú v otázkach nastavenia operačných programov a podmienok čerpania. Stránka EUfondy má informovať verejnosť a našich partnerov o možnostiach spolupráce.

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search