PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Stretnutie pracovnej skupiny k príprave OP EVS

piatok, 04 júl 2014 07:38

 

Dňa 2. júna 2014 sa na Ministerstve vnútra SR uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny Ministerstva vnútra SR pre zabezpečenie prípravy operačného programu "Efektívna verejná správa". Poradkyňa ministra vnútra, Rut Erdélyiová predstavila programový koncept operačného programu Efektívna verejná správa pripravovaný pre programové obdobie 2014 - 2020. Je dôležité upozorniť najmä na nesplnené ex-ante kondicionality OP EVS, 5 zo 6 podkritérií. Boli vymenované aj podkritériá, ktoré sú zároveň odporúčanými témami pre projektové zámery a prvé výzvy a námety na dopracovanie aj našich projektových zámerov. Tieto témy by mali byť minimálne v prvých výzvach preferované. Slovensko musí všetky kondicionality splniť do roku 2016. Do 1.9. 2014 platí výzva na dopracovanie a aktualizáciu projektových zámerov, pričom je odporúčanie stanovovať aj predbežné rozpočty. Tu nájdete prezentáciu a Zápis zo stretnutia pracovnej skupiny k OP EVS.

Súvisiace položky (podľa značky)

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search