PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

img_20171121_100536-kpia.jpg

ZAPOJTE SA

Pomôžte nám využiť fondy správnym spôsobom, odhaliť nekalosti na regionálnej úrovni či sledovať projekt na mieste! Priatelia Zeme-CEPA a ďalšie občianske organizácie sú člen(ka)mi v monitorovacích výboroch jednotlivých operačných programov. Kontrolujeme napredovanie programu, sledujeme nejasnosti a odhaľujeme problémy. Na všetko však nemáme dosah. Pomôžte nám svojou prácou v regióne. Dajte nám vedieť, ak na niečo podozrivé narazíte a my sa pokúsime pomôcť na pôde monitorovacieho výboru. Alebo môžete slúžiť ako spojka pre člena monitorovacieho výboru. Ak na niečo z Vášho regiónu narazí, osloví Vás a Vy sa na to pozriete bližšie priamo vo Vašom okolí.

Kontaktujte nás!

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search