PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Mimovládky vyzývajú ľudí, aby podporili silný klimatický zákon v MPK

štvrtok, 09 február 2023 10:19

Bratislava. 9. február 2023. Mimovládne organizácie dnes zverejnili hromadnú pripomienku k návrhu klimatického zákona, ktorú môžu ľudia podporiť svojím podpisom. Podporia tak silný klimatický zákon s množstvom nástrojov na ochranu klímy a úsporu peňazí. Podľa organizácií je dôležité, aby sa súčasný návrh zákona a jeho kľúčové mechanizmy neoslabili.

 

Pripomienky vypracovali organizácie Klimatická koalícia, Priatelia Zeme – CEPA, VIA IURIS, Klíma ťa potrebuje, Budovy pre budúcnosť, Karpatský rozvojový inštitút, Cyklokoalícia, Slovenská klimatická iniciatíva a INCIEN. Verejnosť ich môže podporiť svojím podpisom do 17. februára na stránke https://silnyklimazakon.sk/ . Pripomienky obsahujú návrhy na zlepšenie niektorých prvkov, ale aj podporu kľúčových bodov zákona, akými sú zriadenie rady, zefektívnenie práce s dátami či možnosť podať klimatickú žalobu v prípade neplnenia záväzkov.

“Tento návrh Klimatického zákona je skutočne dobrou legislatívou, ktorá nám môže pomôcť chrániť klímu a rozpočty ministerstiev. Najlacnejšou a najšetrnejšou formou liečby je prevencia. Klimatický zákon obsahuje množstvo skvelých nástrojov, ktoré môžu fungovať ako prevencia pred plytvaním verejných peňazí. Nestačí nám vedieť, že máme ciele do nejakého roku. Potrebujeme aj poznať, ako sa k nim dostaneme a kto je za ne zodpovedný,” povedal Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA

Organizácie zároveň odporúčajú zlepšiť časť venovanú sektorovým emisným cieľom, ktoré majú dosiahnuť jednotlivé ministerstvá. Tiež navrhujú povinnosť stanoviť v roku 2027 ciele na obdobie po roku 2030 a aby aj sektory v rámci ETS (energetika a priemyselné procesy) mali povinnosť vypracovať sektorové klimatické plány. Ako dôležitú vnímajú aj adaptáciu, pri ktorej chcú, aby bola v návrhu zákona lepšie zahrnutá.

“Chápeme, že zákon môže mnohé ministerstvá vystrašiť. Ochrana klímy nie je ľahká úloha, potrebujeme, aby toto úsilie bolo intenzívne a systematické. Ide o veľkú zodpovednosť, ktorej sa už viac nemôžeme vyhýbať. Vieme, že ochranu klímy dlhodobo zanedbávame, čo sa nám ekonomicky v budúcnosti vypomstí. Klimatický zákon v MPK má príležitosť to zmeniť,” povedala Dana Mareková z Klimatickej koalície.

Asi najväčšiu diskusiu pri návrhu zákona vyvoláva nastavenie emisných cieľov v jednotlivých sektoroch nášho hospodárstva. Podľa organizácií sú návrhy cieľov málo ambiciózne a neodrážajú potenciál Slovenska. Cítiť, že sa klimatickej zmene doteraz venovala v rámci jednotlivých sektorov minimálna pozornosť a chýba koordinovaný postup všetkých ministerstiev.

“Ciele by sme mali navrhovať s vedomím, že chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu najneskôr do roku 2050. Aktuálne ciele sú nastavené na zníženie emisií o 55 % do roku 2030, čo nestačí. Po roku 2030 totiž hrozí, že budeme musieť znižovať väčšinu emisií šialeným tempom, čo oveľa viac zaťaží našu ekonomiku. Vyzývame preto ľudí, aby podporili silný klimatický zákon,” uzavrel Jakub Hrbáň z Klíma ťa potrebuje.

Organizácie vyzývajú na širokú podporu silného klimatického zákona. Komunikujú s ministerstvami, inštitúciami, ako aj so súkromným sektorom.

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search