PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Až 60 % Slovákov chce obnoviteľné zdroje namiesto dovozu zemného plynu

štvrtok, 08 júl 2021 07:25

Ľudia na Slovensku uprednostňujú obnoviteľné zdroje energie pred dovozom zemného plynu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus z júna 2021 pre Slovenskú klimatickú iniciatívu. Kým dovoz zemného plynu by podporilo len 30 % ľudí, využívanie OZE sa pohybuje až na 60 % podpory. Priatelia Zeme-CEPA a Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) požadujú, aby to slovenská vláda zohľadnila a na európskej úrovni presadzovala vyšší cieľ pre obnoviteľné zdroje a nepodporovala infraštruktúru pre fosílny plyn a nízkouhlíkové plyny z verejných zdrojov.

 

Aktuálne prebiehajú rokovania o tzv. balíku “Fit for 55”, ktorý má upraviť európsku legislatívu tak, aby napĺňala klimatické ciele pre 55 percentné zníženie emisií do roku 2030[i] a Európsku zelenú dohodu. Európska komisia do 14. júla pripravuje návrh prvého veľkého klimatického balíčka Fit for 55.

“V uniknutej európskej legislatíve vidno, že fosílna lobby sa snaží pridať do návrhov podporu pre nízkouhlíkové plyny a fosílny plyn.[ii] Slovensko by malo do balíčka “Fit for 55” presadzovať obnoviteľné zdroje energie namiesto rôznych plynov, ktoré by zakonzervovali závislosť na fosílnej infraštruktúre. Ak chceme zabojovať s klimatickou zmenou, našim cieľom by malo byť postupne od fosílnych zdrojov upúšťať a nie budovať ich novú infraštruktúru. Musíme podporovať úspory, napríklad hĺbkovú obnovu budov a citlivé využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov, čím podporíme udržateľné pracovné miesta v regiónoch. Podľa Štatistického úradu SR[iii] totiž až 1700 miliónov eur odišlo do zahraničia za nákup zemného plynu len v roku 2019,” vraví Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA.

Podporuje to aj prieskum agentúry Focus.Takmer dve tretiny respondentov si myslia, že SR by mala zo štátnych finančných zdrojov podporovať budovanie obnoviteľných zdrojov, ako sú geotermálna či slnečná energia (60 % pričom rozhodne si to myslí 25 % a skôr 35 % respondentov). Naopak, dovoz zemného plynu by uprednostnila len necelá tretina respondentov (30 % pričom rozhodne 11 % a skôr 19 %). Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý agentúra Focus vypracovala pre Slovenskú klimatickú iniciatíva na reprezentatívnej vzorke 1011 respondentov v dňoch 2. – 9. júna 2021.[iv]

“Záujem Slovákov o obnoviteľné zdroje vnímame dlhodobo a teší nás, že ho potvrdil aj tento prieskum. Malo by sa to však výraznejšie prejaviť aj vo vládnych stratégiách a finančných mechanizmoch podpory ich ďalšieho rozvoja. V súvislosti s pripravovaným balíčkom Fit for 55 by aj Slovenská vláda mala byť ambicióznejšia pri nastavovaní cieľov využívania energie z obnoviteľných zdrojov,” hodnotí riaditeľ SAPI Ján Karaba.

SKI prieskum Focus vyber jun2021 CEPA1

SKI prieskum Focus vyber jun2021 CEPA2

 

- - - Pre viac informácií kontaktujte - - -

Juraj Melichár, Priatelia Zeme-CEPA
Ján Karaba, SAPI

 

[i] Fit for 55 package under the European Green Deal - Legislative train schedule

[ii] LEAK: EU’s draft renewable energy law meets criticism from industry, NGOs, Euractiv.com

[iii] Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020

[iv] Výsledky prieskumu Focus, jún 2021

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search