PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Poradie udržateľnej energetiky, dopravy odpadového hospodárstva

pondelok, 14 jún 2021 06:26

Tieto infografiky rámcovo zhŕňajú dlhodobé smerovanie k udržateľnosti v energetike, doprave a obehovej ekonomike.

cepa infografika Poradie udržateľnej energetiky

cepa infografika Poradie udržateľnej energetiky

cepa Hierarchia nulového odpadu

Hierarchi nulového odpadu bola dopracovaná o príklady na základe: https://zerowasteeurope.eu/2019/05/a-zero-waste-hierarchy-for-europe/

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search