PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Projekt V4 recepty pre dobrú správu, partnerstvo a verejnú participáciu Doporučený

štvrtok, 26 október 2017 14:19

V rámci siete CEE Bankwatch Network sme sa zapojili do projektu V4 recepty pre dobrú správu, partnerstvo a verejnú participáciu pri príprave politík v regióne Východného partnerstva.

 Viac informácií o projekte nájdete tu: https://bankwatch.org/v4-eap

Občianske združenie Priatelia Zeme–CEPA ďakuje za finančnú podporu od Európskej únie a Medzinárodného Vyšehradského fondu. Za obsah tohto podujatia a s ním súvisiace materiály zodpovedajú Priatelia Zeme–CEPA. V žiadnom prípade nereprezentujú oficiálne stanovisko donorov.

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search