Udržateľné miestne projekty - Alternatívy

Tieto životaschopné modely môžu slúžiť ako alternatíva k súčasnej praxi založenej na tvorbe krátkodobého zisku a raste materiálnej spotreby a energie.

Projekty by mali podporovať miestnu ekonomiku (udržiavať peniaze a zamestnanosť v nej), ale prinášať ďalšie sociálne (napr. budovanie miestnej komunity) a environmentálne výhody (napr. dlhodobé skvalitňovanie pôdy).

Pozrite si prečo rast HDP sám o sebe nie je dobrý cieľ!

Toto je webová verzia Alternatív k hospodárskemu rastu - mozaiky udržateľných miestnych projektoch, iniciatív a prístupov od Priateľov Zeme - CEPA. Môžete si pozrieť jej Facebook verziu tu.

Mozaiku udržateľných miestnych projektov nájdete v príspevkoch nižšie:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.