HDP

Prečo žiť bez (alebo s nízkym) hospodárskym rastom

V tomto krátko videu Charles Eisenstein hovorí o tom ako počas hospodárskej krízy dochádza k nízkemu hospodárskemu rastu. Ako chodil po Európe a sledoval ako sa dostať z chudoby.
Pekná inšpirácia pre ľudí k zamysleniu sa nad tým, či na meranie nášho rozvoja nám stačí len hrubý domáci produkt (HDP).

Zdroj: http://sustainableman.org
Viac informácií:
https://www.facebook.com/extraenvironmentalist a http://www.extraenvironmentalist.com/

Príbeh riešení (hospodárskej i ekologickej krízy) - The story of solutions

The story of solutions Uvažujete nad tým prečo je čím ďalej viac ľudí bez práce, zvyšujú sa rozdiely v príjmoch, klimatická zmena sa zrýchľuje a pod. Čo ak by sme sa sústredili namiesto cieľa viac ((hospodárskeho rastu) na cieľ lepšie (zdravotníctvo, školstvo, prácu, život na planéte)?
Príbeh riešení (online nižšie) ukazuje prečo a ako začať a pokračuje peknými príkladmi aktivít.

Nezabudnite si pozrieť aj slovenskú zbierku Alternatív k hospodárskemu rastu (projektov, ktoré prepájajú ekologické, sociálne a ekonomické výhody)

Pozvánka na semináre o udržateľnom neRaste

Seminář: Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu

Zveme vás 30. ledna 2013 na jednodenní diskusní seminář se Saamahem Abdallahem z britského think tanku New Economics Foundation (NEF).

Miesto konania: Ekocentrum Sluňákov, Olomouc
Saamah Abdallah pracuje v NEF od roku 2006. Zabývá se otázkami kolem ekonomického růstu a jeho udržitelných alternativ a indikátory trvalé udržitelnosti a společenského pokroku. Podílel se na tvorbě indikátoru Happy Planet Index - index šťastné planety, dále na regionálních indexech udržitelného ekonomického blahobytu a na alternativách HDP na úrovni národního hospodářství. Patří k týmu, který zpracoval publikaci NEF The Great Transition, která navrhuje konkrétní kroky k přechodu na nerůstovou ekonomiku.

Viac informácií a registrácia na Seminář: Indikátory trvalé udržitelnosti a cesty k ekonomice ustáleného stavu

Seminář: Otevřený prostor 2013: Růst či nerůst?

Zveme vás na seminář o souvislostech ekonomického růstu. Co je vlastně ekonomický růst? Je či není růst nutný pro prosperitu a je jeho alternativou krach ekonomiky? Co je „udržitelný nerůst“ a kdo, kde a jak o něj usiluje? Jak jej realizovat v praxi? Jak růst či nerůst souvisí se zaměstnaností, s energetikou, s rozvojem třetího světa, s lokalizací ekonomiky, se sociálním podnikáním a družstevnictvím? Všichni účastníci budou zároveň i lektory (metoda diskuse open space čili otevřený prostor), cílem je hledání nových přístupů a pohledů v časech ekologické a hospodářské krize. Seminář je určen pro akademiky, praktiky, studenty, členy nevládních organizací, státní správy a samospráv, podnikatele, novináře a všechny, kdo se o tuto problematiku zajímají. Uvítáme, když budete prezentovat realizované či zamýšlené projekty (své nebo i ty, o kterých víte).

Pozrite si zborníky z minuloročných seminárov Otevřený prostor

Prečo nám môže starajúce sa hospodárstvo (caring economy) skvalitniť život

Vedeli ste, že ukazovateľ postavenia žien v spoločnosti napovedá viac aj o ekonomickej situácii ako indikátor HDP?
Ak nie, pozrite si prednášku Riane Eisler o tom ako starajúce sa hospodárstvo (caring economy) podporuje kvalitný rozvoj osobností, ekonomicky škaredo povedané silný ľudský kapitál.

Prečo rast HDP nie je dobrým cieľom?

Najväčším nedostatkom ľudstva je neschopnosť pochopiť exponenciálnu funkciu.
Albert Bartlett v prednáške o pochopení rastu

Meranie hospodárskeho rastu indikátorom HDP nie je dostatočne smerodajné pre spoločnosť, lebo často ignoruje environmentálne a sociálne dopady. Dochádza napríklad k privatizácii ziskov a socializácii strát.

K problematike hospodárskeho rastu len pre samotný rast (filozofii podobnej rakovinovej bunke) odporúčam:

Subscribe to RSS - HDP

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.