rozdelenie bohatstva

Ilona Švihliková: O raste a neRaste

Počul som pekný výrok, že ak chcete vedieť čo bude v SR za niekoľko rokov, pozrite sa do ČR. Nie vždy to platí, ale rozhodne odporúčam rozhovor s českou ekonómkou Ilonou Švihlíkovou z Alternatívy zdola.

Zaujalo ma najmä, že odporúča potravinovú a energetickú sebestačnosť spolu s dôrazom na kvalitné zhodnotenie odpadu.

Prednáška Jana Kellera - Arogancia financií

Pozrite si prednášku od sociológa Jana Kellera o tom ako sa zväčšujú sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnými, o tom ako stredná trieda platí čoraz vyššie dane, korporácie a najbohatšia vrstva skoro najnižšie a prečo tomu tak je..

Pozrite aj
>> Jan Keller: Co si přejí trhy

Subscribe to RSS - rozdelenie bohatstva

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.