stromy

Chorvátske rameno - mestský park a cyklotrasy alebo štvorprúdovka?

Územie takmer 4 km dlhej trasy nerealizovaného metra pozdĺž celého Chorvátskeho ramena už 30 rokov využívajú Petržalčania na oddych a rekreáciu v prírodnom prostredí. Naplánovanú štvorprúdovú cestu a výrub 2000 stromov v tomto území pokladáme za neprijateľné riešenie. Nechceme na území súčasnej rekreácie žiadnu komunikáciu pre autá ani neregulovanú zástavbu. Žiadame v tomto území zachovať čo najviac z jestvujúcich stromov a zelených plôch. Lokality, ktoré sú v súčasnosti využívané na prechádzky, rekreáciu a šport žiadame dobudovať na lineárny mestský park s cyklotrasami. Žiadame, aby sa ekologická doprava a MHD riešila na jestvujúcich trasách a to ich dobudovaním a efektívnym využívaním.
Žiadame primátora Hlavného mesta SR Bratislava, aby dal urobiť dôveryhodný prieskum verejnej mienky Petržalčanov, s cieľom zistiť ich názor na všetky alternatívy ďalšieho rozvoja v tejto lokalite.
Žiadame, aby sa na základe výsledkov tohto prieskumu verejnej mienky Petržalčanov vyhlásila férová architektonicko-urbanistická súťaž a jej výsledky aby sa premietli aj do nového územného plánu Bratislavy.

Podpíšte petíciu: Chceme pri Chorvátskom ramene mestský park a cyklotrasy - nie štvorprúdovú cestu
Odporúčam aj reportáž o štvorprúdovke cez Chorvátske rameno

Príďte pomôcť s výsadbou stromov na Račianskej ulici v Bratislave!

Pomôžte nám s vysádzaním stromoradia na Račianskej ulici a zapojte sa do projektu Revitalizácia stromoradí pozdĺž cestných komunikácií v Bratislave.

23. marca prebehne revitalizácia stromoradia na Račianskej ulici. Pozdĺž ulice bude vysadených 20 stromov. Ak máte chuť zapojiť sa do výsadby, radi vás uvítame v sobotu ráno od 9:00 hod. Stretávame sa v priestore pred železničnou stanicou Bratislava – Predmestie a výsadba prebehne postupne smerom k Račianskemu Mýtu. Nástroje máme pre všetkých zabezpečené, účastníci by si mali pripraviť pracovné oblečenie. Práca bude obnášať kopanie jám pre stromy, ich zasadenie a upratanie miesta výsadby. Na všetkých bude čakať guláš a certifikát, ktorý vám bude pripomínať váš príspevok k skrášleniu Račianskej ulice.

Prispejte aj vy k oživeniu a ozdraveniu Račianskej ulice. Prihláste sa, prosím, prostredníctvom formulára nižšie. Tešíme sa na vašu účasť.

Cieľom projektu nie je len revitalizácia jedného stromoradia. Ak by ste chceli, aby sa revitalizovali stromoradia aj vo vašom okolí, môžete sa do projektu zapojiť a pomôcť ho rozšíriť. V ďalšej fáze sa počíta aj s monitoringom stromoradí so zapojením občanov a občianok a vytvorením efektívneho mechanizmu komunikácie s orgánmi mesta, čo by malo skvalitniť starostlivosť o stromoradia v Bratislave.

Prečítajte si viac o projekte a o tom, prečo stromy patria do mesta

Evolučný park v Bratislave

Už niekoľko rokov sa aktivisti snažia o vytvorenie unikátnej zóny na oddych a rekreáciu, ktorá by mala prínos pre ľudí (relax v nedotknutej prírode) pre prírodu (unikátne pramene Vydrice, vtáctvo a živočíštvo) i pre mesto Bratislava (nedotknutá príroda len na skok od historických pamiatok). Projekt však nedostal zelenú od zástupcov samosprávy..

Ako šetriť energiu a znížiť vlastné emisie CO2

Upozornenie: ak len všetci znížime vlastnú spotrebu, nepostačí to. Potrebujeme zmeniť dôležité sektory (ako napr. energetiku a dopravu) na nízkouhlíkové.

Tento článok je neúplný, pozrite si naozaj komplexný zdroj: publikáciu Obnoviteľné zdroje energie - s chladnou hlavou

"Boj proti klimatickým zmenám potrebuje veľké investície. Než sa na nich lídri dohodnú, môžeme začať menej kúriť, menej jazdiť autom a nepoužívať pričasto umývačku riadu."

Subscribe to RSS - stromy

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.