participatívna demokracia

Príručka participatívneho rozpočtu

Alternativa zdola vydala dobrú publikáciu o participatívnom rozpočte na Slovensku, v ČR a iných krajinách. Vrelo odporúčam.

" Participativní rozpočet si zaslouží naši pozornost nejen proto, že „inovace“ jsou dnes slovem módním a participativní rozpočet je považován za demokratickou inovaci. Nebo proto, že za rozšiřováním PR stojí také doporučení autoritativních mezinárodních institucí, jako jsou Organizace spojených národů (UN-Habitat) nebo Světová banka. Ty považují PR za modelový‘ příklad demokratického vládnutí.Jmenujme alespoň několik dalších důvodů, proč se o participativní rozpočet má smysl pokoušet a usilovat o jeho zavedení:
* Sociální - posílení komunit a podpora komunitních organizací
* Politický - zvyšování politické legitimity a přímé demokracie
* Manažerský - přehlednost a efektivita
* Vzdělávací, osvětový - aktivní a demokratické občanství"

Má zmysel robiť aj na spoločnej, nielen na svojej záhradke?

Keď človek vidí zaslepenosť a sebeckosť niektorých ľudí, tak ho chytajú rôzne myšlienky o tom či má zmysel pracovať na spoločných veciach, či nie je lepšie makať len na svojej záhradke a zarábať čo najviac peňazí, aby človek hlavne zabezpečil seba a pod..
Potom ale zbadá projekt ako tento (video tu) a je rád, že môže prispieť svojou troškou k aktivitám, ktoré zbližujú ľudí, vytvárajú vzťah k prostrediu, v ktorom žijeme atď.

Ak ste z bratislavského Nového mesta, tak práve teraz máte možnosť spolu-rozhodnúť a zapojiť sa do jedného z projektov participatívneho rozpočtu.
Vrelo odporúčam! :)

Nádherný sociálne inkluzívny projekt: O novú školskú záhradu sa budú starať žiaci a ľudia bez domova

V októbri 2013 som mal vďaka jednej aktívnej učiteľke víziu postaviť školský/komunitný kompostér a zrevitalizovať bývalú školskú záhradku pre deti na ZŠ Sibírska. Toho času tam boli akurát vyhodené kvetiny, popadané ovocie, zopár preživších rastlín a hlavne miesta kam rôzni ľudia chodili na potrebu.
V oktobri 2013 to teda vyzeralo takto:
ZS Sibirska pred

ZS Sibirska pred

ZS Sibirska pred

No a vďaka Participacia BA - Nove mesto a sa toho ujali miestni ľudia a organizácie.

Príďte pomôcť s výsadbou stromov na Račianskej ulici v Bratislave!

Pomôžte nám s vysádzaním stromoradia na Račianskej ulici a zapojte sa do projektu Revitalizácia stromoradí pozdĺž cestných komunikácií v Bratislave.

23. marca prebehne revitalizácia stromoradia na Račianskej ulici. Pozdĺž ulice bude vysadených 20 stromov. Ak máte chuť zapojiť sa do výsadby, radi vás uvítame v sobotu ráno od 9:00 hod. Stretávame sa v priestore pred železničnou stanicou Bratislava – Predmestie a výsadba prebehne postupne smerom k Račianskemu Mýtu. Nástroje máme pre všetkých zabezpečené, účastníci by si mali pripraviť pracovné oblečenie. Práca bude obnášať kopanie jám pre stromy, ich zasadenie a upratanie miesta výsadby. Na všetkých bude čakať guláš a certifikát, ktorý vám bude pripomínať váš príspevok k skrášleniu Račianskej ulice.

Prispejte aj vy k oživeniu a ozdraveniu Račianskej ulice. Prihláste sa, prosím, prostredníctvom formulára nižšie. Tešíme sa na vašu účasť.

Cieľom projektu nie je len revitalizácia jedného stromoradia. Ak by ste chceli, aby sa revitalizovali stromoradia aj vo vašom okolí, môžete sa do projektu zapojiť a pomôcť ho rozšíriť. V ďalšej fáze sa počíta aj s monitoringom stromoradí so zapojením občanov a občianok a vytvorením efektívneho mechanizmu komunikácie s orgánmi mesta, čo by malo skvalitniť starostlivosť o stromoradia v Bratislave.

Prečítajte si viac o projekte a o tom, prečo stromy patria do mesta

Premietanie a diskusia o zapojení ľudí do rozhodovania a spolupráce namiesto hierarchie

V pondelok 11. marca 2013 o 18:00 sa v Komunitnom centre generácií v budove YMCA na Karpatskej ulici (prvé poschodie vľavo, číslo dverí 142) uskutoční premietanie filmu Us Now (2009) s diskusiou.

Pozývame na premietanie dokumentu US Now (2009), ktorý na konkrétnych príkladoch ukazuje ako môže masová participácia a kooperácia v horizontálnych sieťových štruktúrach nahradiť a prekonať hierarchické formy organizácie.

Po premietaní bude nasledovať diskusia s členmi Utopia o.z. Gabrielom Lachmanom a Petrom Nedorosčíkom, ktorí sa okrem iného zaoberajú témami ako wikinómia, crowdsourcing alebo masová spolupráca a múdrosť davu nadväzujúcimi na obsah filmu.

Bratislavčania môžu bezplatne získať hnojivo

Kompostovanie v Bratislave

Poďte zdarma kompostovať so svojimi susedmi!

Obyvatelia Bratislavy, ktorí majú záhradku, majú možnosť znížiť množstvo odpadu, ktoré vyhadzujú do kontajnera. Vďaka mestu Bratislava sa môžu zapojiť do projektu Kompostovanie, získať kvalitné hnojivo a pomôcť prírode. Môžu sa zúčastniť bezplatných školení, získať informačné letáky a za vratnú zálohu si zapožičať brožúry a náradie. Prvé bezplatné školenie (FB event) sa uskutoční vo štvrtok 20.12.2012 o 17:00 v Komunitnom centre generácií na Karpatskej ulici 2 v budove YMCA.
Viac info: Bratislavčania môžu bezplatne získať hnojivo

Prihláste sa cez krátky webový formulár na stránke Bratislavy - Kompostovanie alebo mailom na kompostovanie (zavináč) udrzatelne.sk.

Komunitné kompostovanie v Bratislave

Kompostovanie (prihlasovací formulár a informácie o projekte i kompostovaní)
Kompostovanie na facebooku

Pozvánka na verejnú prezentáciu projektov a verejné zvažovanie - Participatívny rozpočet v Bratislave pre rok 2013

logo participatívneho rozpočtu Participatívny rozpočet (PR) v Bratislave pre rok 2013 vyvrcholí verejnou prezentáciou projektov 30. októbra 2012 o 17:00 v Justiho sieni Primaciálneho paláca a verejným zvažovaním 8. novembra 2012 rovnako o 17:00 v Justiho sieni primaciálneho paláca.

Viac info na stránke participatívneho rozpočtu v Bratislave

Zapojte sa do diskusie a rozhodovania o zelených prioritách a projektoch v Bratislave!

Participatívny rozpočet v Bratislave V stredu 10. októbra 2012 o 17:00 v Primaciálnom paláci v zasadačke Mestskej rady (miestnosť číslo 107) uskutoční verené fórum komunity participatívneho rozpočtu Zelené mesto.
Cieľom verejného fóra je zapojiť čo najväčšie množstvo Bratislavčaniek a Bratislavčanov do procesu prípravy participatívneho rozpočtu (PR) na rok 2013 a informovať širokú verejnosť o činnosti participatívnych komunít a priebehu realizácie projektov, ktoré získali prostriedky z PR v pilotnom projekte a v prvom ročníku PR. Výstupom z fóra by mala byť verejná dohoda o prioritách, ktoré majú pri realizácii PR jednotlivé komunity sledovať, zadaniach pre mesto a zbierka nápadov na nové projekty PR. Fórum komunity Zelené mesto je určené všetkým, ktorí chcú, aby sa mestské prostredie nerozvíjalo na úkor prírody, ale stalo jej organickou súčasťou.

Stránky

Subscribe to RSS - participatívna demokracia

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.