Príbeh vecí - Story of Stuff

Od těžby až po prodej, užívání a likvidaci. Všechny ty věci v našich životech ovlivňují komunity u nás i v zahraničí, přestože většina dění je skryta našemu pohledu. Příběh věcí je 20ti minutový krátký pohled na rub naší produkce a spotřeby. Něco vás naučí, rozesměje vás a možná i změní způsob, jakým se díváte na svět a věci ve vašem okolí.

Stránka tvorcov Príbeh vecí (Story of Stuff)

Ako znížiť množstvo produkovaného odpadu

Keď sa chceme dať na cestu znižovania množstva odpadu, je potrebné, aby sme sa riadili rebríčkom udržateľnej hierarchie:
recyklacia
1. Minimalizuj

2. Opätovne používaj

3. Recykluj a kompostuj

Ako môžeme konkrétne pomôcť
* nekupujme veci, ktoré naozaj nepotrebujeme, i keď reklama nás presvedčuje, že ich musíme mať, radšej uvažujme o tom, koľko z toho zostane odpadu

Citáty

"...tvrdia, že cieľom života je čo najviac získať. Brať, mať. Nemáte, nie ste. Je tu tá prekliata povera, že človek sa rodí bez ničoho a všetko si musí urvať. Lenže ono je to presne naopak. Život je dávanie a od samého začiatku máme všetko, čo potrebujeme." Hubert Selby jr.

Zaujímavé tvrdenie v učebnici dejepisu: "Náklady na vedenie 1. svetovej vojny dosiahli sumu, ktorá, keby sa rozdelila, zabezpečila by každému obyvateľovi planéty bývanie a obživu do konca života."

Ropná škvrna v mexickom zálive

BP shooty
Zdroj: sme.sk

Denne uniká do mora od 1 589 873 do 5 564 555 litrov ropy (denne) na základe údajov (z článku vydaného k 21.6.2010).
Ak sa aj spoločnosti British Petroleum podarí podľa plánu do konca mesiaca zachytávať dvojnásobne viac ako v súčasnosti, stále bude podľa vedeckých odhadov unikať od 0 do viac ako 1,589 milióna litrov ropy denne.

O nás ✉

Projekt udrzatelne.sk má za cieľ informovať ľudí zaujímavým spôsobom o problémoch týkajúcich sa ohrozenia prírody, nezdravých javov v spoločnosti i hospodárstve ako jej časti.
Chceli by sme napomôcť k budovaniu aktívnej kritickej občianskej spoločnosti s dôrazom na ľudí, ich práva a povinnosti ako aj na prírodu a jej význam pre ľudský život našej i budúcich generácií.
Chceme to robiť zábavnou formou, pretože si myslíme, že humorom sa môže človek naučiť oveľa viac. I keď musím pripomenúť, že pri viacerých príspevkoch nám nie je veľmi do smiechu.

Stránky

Subscribe to Udržateľne  RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.