Organizácie zo štyroch krajín žiadajú posúdiť zámer 12. ťažobného poľa na medzinárodnej úrovni

Občania a mimovládne organizácie z krajín pozdĺž Dunaja žiadajú Ministerstvo životného prostredia o medzinárodné posudzovanie vplyvov na životné prostredie kvôli ochrane vody, ovzdušia a klímy. Zámer[1] baní rozširiť ťažbu hnedého uhlia o takzvané 12. ťažobné pole je rozsiahlou banskou činnosťou (3056 hektárov), ktorú treba povinne posudzovať s ohľadom na cezhraničné vplyvy. Navyše rieka Nitra spadá do povodia Dunaja, ktorý je chránený dvomi medzinárodnými dohovormi. Slovensko má preto povinnosť zlepšovať jej mierny až horší stav vôd.

Hromadná pripomienka k novele vodného zákona

Zákon o vode by sa mal opäť zmeniť - podporte pripomienky expertov ku jeho návrhu! Do 22. 8. 2017 môžete podporiť hromadnú pripomienku iniciatívy Za živé rieky. V nej navrhuje sprehľadniť proces rozhodovania o negatívnych zásahoch do vodných útvarov, vyriešiť nadväznosť na proces hodnotenia vplyvov (EIA) a ďalšie vylepšenia zákona.
Ďakujeme za podporu! http://www.ekoforum.sk/peticia/vodny-zakon/

Mimovládne organizácie žiadajú ministra Sólymosa o zohľadnenie faktov k možnému rozširovaniu ťažby hnedého uhlia

Zástupcovia a zástupkyne prevažne mimovládnych organizácií žiadajú listom ministra životného prostredia Lászla Sólymosa o zváženie viacerých faktov pri posudzovaní možného rozširovania ťažby hnedého uhlia pri Novákoch.

Rozširovanie ťažby hnedého uhlia pred diskusiou o rozvojových programoch, ktoré vytvoria nové pracovné príležitosti a naštartujú dlhodobé aktivity v regióne preto považujú za cestu, ktorá nie je v súlade so smerovaním v rozvinutých krajinách v 21. storočí. Kúpele Bojnice totiž tvrdia, že otvorenie 12. ťažobného poľa môže podkopať ich deväťstoročnú tradíciu a ohroziť tak ich približne 300 súčasných a možných budúcich 1000 pracovných miest.[1] [2]

Ako si vypestovať demokraciu

S participatívnym rozpočtom som sa sa prvý raz stretol v jeden slnečný deň pred piatimi rokmi na Primaciálnom námestí v Bratislave. Zopár ľudí vtedy zbieralo nápady ako zlepšiť život v meste a pozývali Bratislavčanky a Bratislavčanov na stretnutia, kde tieto podnety mohli ďalej prediskutovať.

V EÚ sa participatívneho rozpočtu už aktívne zúčastnilo viac ako 8 miliónov ľudí v rámci viac ako 1300 experimentov. Ukazuje, ako sa môže aj nový rozpočet EÚ priblížiť požiadavkám ľudí a riešiť ich miestne potreby.

Prvým krokom na to, aby sme porozumeli našim spoločným problémom je pochopenie výziev, ktorým čelia iné komunity.
Prečítajte si viac o tom ako si vypestovať demokraciu - participatívny rozpočet

Stránky

Subscribe to Udržateľne  RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.