PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Aktuality

 Hľadáme príklady projektov komunitných služieb, udržateľného hospodárenia s OZE, podpory miestnej ekonomiky. Ak máte dobrý ideový zámer alebo dobrý projekt, dajte nám o sebe vedieť a podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti. Ak ste realizovali zaujímavý projekt alebo sa chcete s nami podeliť o zaujímavý nápad, dajte ná vedieť. Na túto tému sme napísali niekoľko publikácií. Príklady z praxe zo Slovenska i zahraničia si môžete prečítať v publikácii o koordinovanom využívaní fondov EÚ a iných zdrojov  v oblasti energetiky. Ak narazíte na niečo zaujímavé, zaujímavý príklad projektu alebo zámer, ozvite sa nám najlepšie mailom. Kontakty na nás nájdete aj v…
štvrtok, 12 apríl 2012 02:01
Priatelia Zeme-CEPA spolu so SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien zorganizovali v troch slovenských mestách workshopy zamerané na diskusiu o programovaní nových fondov EÚ z pohľadu občianskej spoločnosti a miestnych partnerov.  Programovanie nových fondov EÚ sa blíži k záveru. V roku 2014 sa má začať nové sedemročné rozpočtové obdobie. Riadenie a rozdeľovanie európskych peňazí sprevádzajú na Slovensku mnohé problémy. Občianske organizácie sa snažia vstupovať do procesu tvorby operačných programov. Na workshopoch sme diskutovali o aktuálnom stave programovania nových fondov a o zostávajúcich výzvach pri príprave operačných programov na roky 2014 – 2020 a spoločne hľadali riešenia. Venovali sme sa trom tematickým oblastiam – životnému…
štvrtok, 12 apríl 2012 02:01
Strana 5 z 5

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search