Ako znížiť množstvo produkovaného odpadu

Keď sa chceme dať na cestu znižovania množstva odpadu, je potrebné, aby sme sa riadili rebríčkom udržateľnej hierarchie:
recyklacia
1. Minimalizuj

2. Opätovne používaj

3. Recykluj a kompostuj

Ako môžeme konkrétne pomôcť
* nekupujme veci, ktoré naozaj nepotrebujeme, i keď reklama nás presvedčuje, že ich musíme mať, radšej uvažujme o tom, koľko z toho zostane odpadu
* nakupujme do vlastnej látkovej tašky a neberme umelé v obchode, aj na pečivo a zeleninu nosme svoje vrecká
* kupujme, ak to pôjde, bezobalové výrobky, alebo s čo najmenej obalmi, či obalmi z papiera či skla
* kupujme výrobky s vratnými obalmi a čo najväčšie balenia a koncentráty - upredňostnením takýchto výrobkov sa ušetrí časť obalov (namiesto 4 malých čokoládovách tyčiniek v plastových obaloch kúpme jednu veľkú čokoládu v obale z papiera a recyklovaného hliníka)
* kupujme radšej kvalitnejšie výrobky s dlhou trvanlivosťou, aj keď sú zvyčajne drahšie
* kupujme miestne výrobky, ktoré neboli prepravované na dlhé vzdialenosti, ušetria sa pohonné hmoty a neznečisťuje sa ovzdušie, takisto podporíme miestnu ekonomiku
* nepoužívajme jednorázové obaly, kupujme výrobky balené do recyklovateľných obalov
* nekupujme jednorázové výrobky- batérie, žiletky, vreckovky, zapaľovače, poháre, taniere a podobne
* nekupujme nevratné PET fľaše, plechovky, krabice z kombinovaného materiálu, namiesto umelohmotných fliaš je lepšie kupovať sklenené, ktoré majú dlhšiu dobu použiteľnosti
* plienky používajme látkové, ušetríme veľa stromov
* pokazené výrobky nevyhadzujme, ale dajme do opravy
* vratné obaly dajme naspäť do obchodu, kde sme ich kúpili, nevyhadzujme ich do kontajnera
* recyklujme - odnášajme do zberní a špeciálnych kontajnerov všetko, čo sa dá, najmä papier, sklo, kovy, textil- napríklad jedna tona zberového papiera nahrádza 1 t vlákien z dreva, čo je adekvátne úspore asi 17 stromov
* kompostujme bioodpad z kuchyne a záhradiek
zdroj

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.